Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

GetFuture, Inc. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.

www.getwallet.com (“Website” yada “İnternet Sitesi”) üzerinden sunulacak platforma erişim ve bu platform üzerinden sunulan hizmetleri kullanmaya başlamanız halinde ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir yönünü kabul etmiyorsanız veya rahat hissetmiyorsanız, Sitemize erişimi derhal sonlandırmalısınız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

Kimlik bilgileri: Tam ad ve soyadı, e-posta adresi, telefon numarası

İletişim bilgileri: Destek ekibimize veya potansiyel kullanıcı araştırma ekibimize sağlanan ilgi alanları

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Sunulan üründen müşterilerin faydasının maksimize edilmesi ve ürünün teknik detaylarının anlamlandırılabilmesi için şu amaçlarla işlenmektedir;

 • Bilgi güvenliği, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dolandırıcılık dahil olmak üzere potansiyel olarak yasaklanmış veya yasa dışı faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve araştırmak ve şartlarımızı uygulamak,
 • E-fatura ve fatura işlemlerinin yürütülmesi,
 • GETWALLET tarafından sağlanacak müşteri hizmetleri hatları kapsamında yeterli desteğin sağlanması,
 • Hizmet ve tanıtım inisiyatiflerini sunmak, analiz etmek, yönetmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek,
 • Hizmeti kullanacak kişilerin belirlenmesi,
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve içeriğin özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmaları ve reklam/kampanya/tanıtım süreçlerinin yürütülmesi (bu süreçler e-posta, push bildirimleri, kısa mesaj, çevrimiçi mesajlaşma kanalları ve tanımlayıcı iletişim eşleştirmeleri gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir),
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,,
 • Sitemizi ve hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek.
 • Sizinle iletişime geçmek ve kayıt olduğunuz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz belirli teklifleri ve/veya programları size sunmak için.
 • Belirlenmiş e-posta adresinizi ve telefon numaranızı şu amaçlarla kullanabiliriz: (i) size Site ve ürünlerimizle ilgili güncellemeler veya haber bültenleri göndermek; ve/veya (ii) sizinle iletişim kurmak ve/veya Bize Ulaşın bölümüne yanıt vermek için.
 • Üye tavsiyelerini yönetmek, üyelik kaydınızı, siparişlerinizi ve ödemelerinizi yönetmek.
 • Kişisel verilerinizi öncelikle GETWALLET Hizmetlerini kullanmanızı sağlamak, Hizmetlerin verimliliğini artırmak, İlk Para Teklifi ("ICO") bağış toplama projelerine katılımı yönetmek ve kimliğinizi doğrulamak için kullanırız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 • İş ortaklarının finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, üçüncü kişi/şirketler ile pazarlama, reklam, iletişim, güvenlik, altyapı ve bilişim hizmetlerinin sağlanması, hizmetimizi özelleştirmek, kişiselleştirmek ve optimize etmek , banka hesap veya bakiye bilgilerini sağlamak, kredi kartı işlemlerini veya diğer ödeme yöntemlerini işlemek, müşteri hizmetleri sunmak amacıyla belirtilen işle sınırlı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
 • Sunucular ve veri merkezi yurt dışında bulunduğundan kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır.
 • İlgili kişi sıfatıyla bu siteye kişisel verilerinizi bildirmeniz halinde işbu Sözleşme kapsamıyla ve Site’deki işlemlerle bağlantılı işlemlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olarak grup ve bağlı şirketlere de aktarıma onay vermektesiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu support@getcoin.desk360.com adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Değişiklikler

Değişen yasal, düzenleyici veya operasyonel gerekliliklere yanıt olarak bu Metni zaman zaman güncelleyeceğiz. Bu tür değişiklikleri (ne zaman yürürlüğe girecekleri dahil) yasalara uygun olarak bildireceğiz. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra (“GETWALLET”) hizmetini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi ve (geçerli olduğu şekilde) kabul ettiğinizi teşkil edecektir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik politikasına ilişkin her türlü talep, soru, yorum, şikayet, istek ve endişeler, kimliğiniz ile birlikte support@getcoin.desk360.com e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.