Gizlilik Sözleşmesi - Getwallet

Bu Gizlilik Politikası GetFuture, Inc. (“GETWALLET”) şirketinin www.getwallet.com (“Site” or “İnternet Sitesi”) internet sitesi vasıtasıyla, kişisel verilerin korunması için izlediği prosedürleri kişisel verileriniz de dahil olmak üzere çeşitli bilgilerin toplanması, kullanılması ve aktarılmasına ilişkin haklarınızı ve tarafımıza ait yükümlülüklerimizi içeren bir metindir. Bu Gizlilik Politikası, ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı (“Law” or “KVK”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu GETWALLET’dir.

GETWALLET'e sağladığınız/sağlayacağınız ve/veya GETWALLET tarafından herhangi bir dış yolla elde edilen kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleneceğini, bu veri işleme gerçekleştirilirken,

Kişisel verilerinizin işlenme amacı kapsamında ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olarak,

Şirketimize bildirilen veya açıklanan kişisel verilerin en güncel halinin doğruluğunu koruyarak sağlayacaktır.

Kişisel verileriniz veri işleme kapsamında kaydedilebilir, saklanabilir, yeniden düzenlenebilir ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili kuruluşlara aktarılabilir ve Kanun'un öngördüğü şartlarda yurt içinde veya yurt dışında aktarılabilir, paylaşılabilir ve sınıflandırılabilir. Kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini ve Kanunda belirtilen diğer prosedürlere tabi olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir yönünü kabul etmiyorsanız veya rahat hissetmiyorsanız, Sitemize erişimi derhal sonlandırmalısınız.

Son güncelleme: 30.05.2022

I. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Hizmetlerimizi sağlamak için bazı kişisel verilerinizi sizden alır, saklar ve aktarırız.

 • Sizin tarafınızdan sağlanan aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

Kimlik bilgileri: Tam ad ve soyadı, e-posta adresi, telefon numarası

İletişim bilgileri: Destek ekibimize veya potansiyel kullanıcı araştırma ekibimize sağlanan ilgi alanları

 • Otomatik olarak topladığımız veriler:

Hizmetimize erişmek için kullanabileceğiniz bilgisayar, ağ, ağ cihazları veya diğer GETWALLET uyumlu cihazlar (oyun konsolları, akıllı televizyonlar, mobil cihazlar, set üstü kutular ve diğer yayın cihazları) hakkında bilgi topluyoruz.

 • Partnerler’den sağladığımız bilgiler:

Bu Partnerler’da şunları içerebilir (hangi hizmetleri kullandığınıza bağlı olarak): TV veya internet servis sağlayıcınız veya hizmetimizi cihazlarında kullanıma sunan diğer akışlı medya cihazı sağlayıcıları; cep telefonu operatörleri veya size hizmet sağlayan ve bize dağıtım için GETWALLET hizmeti için ödeme toplayan veya GETWALLET hizmeti için ön ödemeli promosyonlar sağlayan diğer şirketler.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir, açık rızanızın alınması halinde, ilgili kanunda açıkça izin verilmesi hâlinde, sözleşmenin ifası veya ifasıyla doğrudan ilgili olması halinde, GETWALLET'in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olması halinde, bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için gerekli olması halinde, ve Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GETWALLET'in meşru menfaatleri hukuki sebebiyle verileriniz işlenebilir.

Aşağıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları şirket politikalarından ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilir;

 • Bilgi güvenliği, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dolandırıcılık dahil olmak üzere potansiyel olarak yasaklanmış veya yasa dışı faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve araştırmak ve şartlarımızı uygulamak,
 • E-fatura ve fatura işlemlerinin yürütülmesi,
 • GETWALLET tarafından sağlanacak müşteri hizmetleri hatları kapsamında yeterli desteğin sağlanması,
 • Hizmet ve tanıtım inisiyatiflerini sunmak, analiz etmek, yönetmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek,
 • Hizmeti kullanacak kişilerin belirlenmesi,
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve içeriğin özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmaları ve reklam/kampanya/tanıtım süreçlerinin yürütülmesi (bu süreçler e-posta, push bildirimleri, kısa mesaj, çevrimiçi mesajlaşma kanalları ve tanımlayıcı iletişim eşleştirmeleri gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir),
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Sitemizi ve hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek.
 • Sizinle iletişime geçmek ve kayıt olduğunuz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz belirli teklifleri ve/veya programları size sunmak için.
 • Belirlenmiş e-posta adresinizi ve telefon numaranızı şu amaçlarla kullanabiliriz: (i) size Site ve ürünlerimizle ilgili güncellemeler veya haber bültenleri göndermek; ve/veya (ii) sizinle iletişim kurmak ve/veya Bize Ulaşın bölümüne yanıt vermek için.
 • Üye tavsiyelerini yönetmek, üyelik kaydınızı, siparişlerinizi ve ödemelerinizi yönetmek.
 • Kişisel verilerinizi öncelikle GETWALLET Hizmetlerini kullanmanızı sağlamak, Hizmetlerin verimliliğini artırmak, İlk Para Teklifi ("ICO") bağış toplama projelerine katılımı yönetmek ve kimliğinizi doğrulamak için kullanırız.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

IV. Kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılması

Kişisel verilerin aktarılmasında uygulanacak usul ve esaslar yürürlükteki mevzuat ile düzenlenmekte olup, ilgili kişiye ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere aşağıda belirtilen durumlarda aktarılabilmektedir.

İş ortaklarının finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, üçüncü kişi/şirketler ile pazarlama, reklam, iletişim, güvenlik, altyapı ve bilişim hizmetlerinin sağlanması, hizmetimizi özelleştirmek, kişiselleştirmek ve optimize etmek , banka hesap veya bakiye bilgilerini sağlamak, kredi kartı işlemlerini veya diğer ödeme yöntemlerini işlemek, müşteri hizmetleri sunmak amacıyla belirtilen işle sınırlı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Sunucular ve veri merkezi yurt dışında bulunduğundan kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır.

İlgili kişi sıfatıyla bu siteye kişisel verilerinizi bildirmeniz halinde işbu Sözleşme kapsamıyla ve Site’deki işlemlerle bağlantılı işlemlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olarak grup ve bağlı şirketlere de aktarıma onay vermektesiniz.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Yürürlükteki hukuk kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

GETWALLET, “Bize Ulaşın” bölümü aracılığıyla talep edilen talepleri inceleyecektir.

GETWALLET, başvuru taleplerinizi talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret gerekçesi veya gerekçeleri gerekçesi ile birlikte yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Bu Gizlilik Politikası, gerekli görüldüğünde GETWALLET tarafından revize edilebilir.

Revizyon durumunda, değişiklikler duyurulacaktır. Bu Gizlilik Politikasının en güncel versiyonu www.getwallet.com linkinden ulaşabilirsiniz.

VI. Güvenlik için Teknik ve İdari Tedbirler

GETWALLET, kişisel verilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

GETWALLET, kişisel verilere yetkisiz erişimi, kişisel verilerin kötüye kullanılmasını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek için gerekli önlemleri alır. GETWALLET, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Secure Socket Layer (SSL) şifrelemesi gibi iyi bilinen ve genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanır. Ayrıca web sitesi, mobil uygulama, mobil web sitesi ve akıllı TV uygulaması üzerinden GETWALLET'e kişisel verilerinizi gönderirken bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

GETWALLET, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin korunmasının sağlanması ile ilgili olarak:

Web sitesi, mobil uygulama, mobil web sitesi ve akıllı TV uygulamasında kişisel verilerin alındığı tüm alanlar SSL ile korunmaktadır,

Web sitesi, mobil uygulama, mobil web sitesi ve akıllı TV uygulamasından toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla çalışanları için erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturmak ve uygulamak,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak için; Periyodik olarak sızma testleri yapar ve sistemin yetkisiz erişime karşı direncini test eder,

Fiziksel ortamdaki kişisel verilerin kilitli dolaplarda saklanmasını ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,

Hizmetin alındığı üçüncü kişilere ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyeliğin sona ermesi halinde üçüncü kişilerin sistemlerinden de silinmektedir.

GETWALLET gerekli Bilgi Teknoloji önlemlerini almış olmasına rağmen, GETWALLET tarafından işletilen platformlara veya GETWALLET sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi durumunda, GETWALLET derhal size ve Kişisel Verilerin Korunması'na yönelik idari otoriteye bildirimde bulunacak ve gerekli önlemleri alacaktır.

VII. Çocuk

GETWALLET'e abone olmak için 18 yaşında veya daha büyük olmalısınız. Bazı yargı bölgelerinde, reşit olma yaşı 18'den büyük olabilir; bu durumda üye olabilmek için o yaşı doldurmanız gerekir. 18 yaşın altındaki kişiler hizmetten faydalanabilirken, bunu yalnızca bir ebeveyn veya yasal vasinin katılımı, denetimi ve onayı ile yapabilirler.

Tüm departmanlarımız ve işbirliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere herkes, çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkındayız ve bu verilerin korunmasına azami özen gösteriyoruz.

Çocuğunuzun kişisel verileri için bizimle support@getcoin.desk360.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

VII. Değişiklikler

Değişen yasal, düzenleyici veya operasyonel gerekliliklere yanıt olarak bu Metni zaman zaman güncelleyeceğiz. Bu tür değişiklikleri (ne zaman yürürlüğe girecekleri dahil) yasalara uygun olarak bildireceğiz. Bu tür güncellemeler yürürlüğe girdikten sonra GETWALLET hizmetini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi ve (geçerli olduğu şekilde) kabul ettiğinizi teşkil edecektir.

VIII. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik politikasına ilişkin her türlü talep, soru, yorum, şikayet, istek ve endişeler, kimliğiniz ile birlikte support@getcoin.desk360.com e-posta adresine yönlendirebilirsiniz.